Uzņēmumiem

Veselības apdrošināšana

Saņemt piedāvājumu
Laba veselība ir laimīga cilvēka un produktīva darbinieka priekšnosacījums. Apdrošini sevi un savus darbiniekus un parūpējies par viņu labsajūtu!

RED komanda parūpēsies, lai tava uzņēmuma kolektīvam būtu vislabākās veselības apdrošināšanas polises – ar plašāko segumu par vislabāko cenu! Mēs visu izdarīsim tavā vietā – atlasīsim labākos piedāvājumus un izvērtēsim to atbilstību uzņēmuma vajadzībām, par to neprasot papildu samaksu.

Kāpēc šo uzdevumu var uzticēt mums?

RED komanda ir zinoša, radoša un elastīga. Uz šo brīdi esam sasnieguši to pieredzes slieksni, kas ļauj mums vienlaicīgi sniegt kvalitatīvus un individuāli piemērotus pakalpojumus gan uzņēmumiem ar nelielu darbinieku skaitu, gan arī uzņēmumiem, kuru darbinieku skaits var pārsniegt vairākus tūkstošus. Mēs esam pārliecināti, ka spējam sniegt saviem klientiem iespējami labākos apdrošināšanas risinājumus un apkalpošanas servisu, kam kā pierādījums kalpo mūsu ilglaicīgā sadarbība ar mūsu klientiem un viņu atzinīgais novērtējums.

Rūpējoties par savu klientu vajadzībām, sadarbības ietvaros sniedzam šādus pakalpojumus, piemēram:

 • Noskaidrojam izmaksu statistiku un lūdzam atjaunojuma piedāvājumu no esošā apdrošinātāja, ja tāds ir;
 • Pieprasām cenu piedāvājumus no pārējiem apdrošinātājiem;
 • Analizējam un izvērtējam uzņēmuma darbinieku vajadzības un iepriekšējā apdrošināšanas perioda statistiku un, ņemot vērā šo informāciju, izstrādājam jaunu piedāvājumu nākamajam apdrošināšanas periodam;
 • Sagatavojam klientam draudzīgu un pārskatāmu tirgus apkopojumu;
 • Nodrošinām konsultācijas par apdrošināšanas sabiedrību piedāvājumiem, to atšķirībām un atbilstību klienta vēlmēm;
 • Sniedzam detalizētu vērtējumu un eksperta viedokli par klientam izdevīgāko apdrošināšanas risinājumu un kopā ar klientu izvēlamies atbilstošāko;
 • Sagatavojam pieteikuma dokumentus un nodrošinām apdrošināšanas polišu saņemšanu;
 • Papildus sagatavojam informatīvos materiālus darbiniekiem par svarīgākajiem apdrošināšanas nosacījumiem, ja ir šāda vajadzība;
 • Nepieciešamības gadījumā nodrošinām audio, video vai klātienes prezentācijas par apdrošināšanas segumu uzņēmuma darbiniekiem;
 • Sniedzam konsultācijas apdrošināšanas polises darbības laikā;
 • Informējam par apdrošināšanas tirgus izmaiņām, ja tās skar klienta vajadzības.

RED komanda ar veselības apdrošināšanas pakalpojumu nodrošina arī valsts un pašvaldības iestāžu darbiniekus:

 • Palīdzam noformulēt iestādes vajadzības;
 • Veicam tirgus izpēti un analīzi;
 • Piedalāmies tehniskās specifikācijas un vērtēšanas kritēriju izstrādē apdrošināšanas pakalpojumu iegādei;
 • Konsultējam iepirkuma procedūras nolikuma un līguma projekta izstrādāšanā;
 • Sniedzam atzinumu par pretendentu iesniegto piedāvājumu atbilstību iepirkuma procedūras nolikumam;
 • Atbildam uz pretendentu iesniegtajiem jautājumiem iepirkuma procedūras ietvaros;
 • Veicam līguma apkalpošanu un pārraudzību tā izpildes laikā.

Kas ir veselības apdrošināšana?

Veselības apdrošināšana nodrošina finansiālu aizsardzību gadījumos, ja apdrošinātajai personai rodas veselības problēmas, kā arī nodrošina dažādu veselību veicinošu pasākumu pieejamību, piemēram, ārstniecisko vingrošanu, sporta nodarbības, baseina apmeklējumu u.tml. Latvijā arvien lielāku popularitāti gūst darbinieku veselības apdrošināšana, taču šo pakalpojumu var saņemt arī privātpersonas. 

Darbinieku veselības apdrošināšana

Latvijas veselības aprūpes sistēma ne vienmēr spēj ātri reaģēt uz iedzīvotāju vajadzībām pēc medicīnas pakalpojumiem, tādēļ arvien vairāk darba devēju izvēlas apdrošināt savus darbiniekus, lai nodrošinātu savlaicīgu medicīnisko palīdzību un ātrāku atgriešanos darbā. Ieguvējs ir gan darbinieks, kurš var saņemt plašāku medicīnisko pakalpojumu klāstu, gan darba devējs, mazinot raizes, kas saistītas ar ilgstošu darbinieku prombūtni slimības dēļ. Darbinieku veselības apdrošināšana vairo arī motivāciju un lojalitāti pret darba devēju.

Ņemot vērā uzņēmuma darba specifiku un īpatnības, ir iespējams izveidot tādu veselības apdrošināšanas segumu, lai tas iespējami precīzi atbilstu konkrētā darba devēja vajadzībām. 

Privātpersonu veselības apdrošināšana

Ne vienmēr darba devējs saviem darbiniekiem iegādājas veselības apdrošināšanas polisi, tādēļ arī privātpersonām ir iespēja individuāli nodrošināties pret neparedzētiem izdevumiem pēkšņas saslimšanas gadījumā. Līdzīgi kā darbinieku veselības apdrošināšana arī veselības apdrošināšana privātpersonām ietver dažādus maksas ambulatoros un stacionāros pakalpojumus, kā arī veselību veicinošus pasākumus.

Visbiežāk šāda individuāla veselības apdrošināšana paredz pakāpenisku seguma pieaugumu, lai izvairītos no situācijām, kad klients vēlas segt iepriekš plānotus medicīnas izdevumus. Tas nozīmē, ka brīdī, kad ārsts nozīmē operāciju vai dārgus izmeklējumus, veselības apdrošināšanas iegāde jau ir novēlota. Pirmajā apdrošināšanas gadā polises segums būs mazāks, bet ar katru nākamo gadu – pieaugs. 

Starptautiskā veselības apdrošināšana

Ja uzņēmums nodarbina citu valstu pilsoņus, darbinieki bieži dodas komandējumos vai tiek nosūtīti darbā uz ārvalstīm, arī šiem darbiniekiem ir iespējams nodrošināt medicīnisko aprūpi un aizsardzību, iegādājoties starptautisko veselības apdrošināšanu. Polise darbosies arī nopietnu saslimšanu gadījumos, piemēram, pie onkoloģiskām vai kardioloģiskām saslimšanām, un segs gandrīz visus medicīniskos izdevumus, tāpēc tai būs ievērojami lielākas apdrošinājuma summas un limiti. Polises cena galvenokārt, būs atkarīga no darbības teritorijas (eiropa vai visa pasaule, izņemot asv), seguma, apdrošinātās personas vecuma, apdrošināto personu skaita.

Kas veido veselības apdrošināšanas polises cenu?

Apdrošināšanas prēmiju jeb veselības apdrošināšanas polises cenu nosaka vairāki faktori, un dažādām apdrošināšanas sabiedrībām tā var būtiski atšķirties. 

Darbinieku veselības apdrošināšanas polises cenu galvenokārt nosaka:

 • Polises segums jeb programmas saturs (apdrošinātājiem ir pieejamas dažāda līmeņa un satura programmas, kā piemēram, procentuāla vai limitēta programma, kur katram pakalpojumam tiek noteikts savs limits. Piemēram, ārsta speciālista konsultācija tiek apmaksāta līdz 30 eur vai arī, piemēram, 50% apmērā no ārstniecības iestādē noteiktās cenas); 
 • Atsevišķu pakalpojumu limiti un apakšlimiti (piemēram, dārgās diagnostikas izmeklējumiem tiek noteikts apakšlimits ne vairāk kā 200 eur gadā);
 • Apdrošināto darbinieku skaits (ja uzņēmumā ir liels apdrošināmo darbinieku skaits, būs iespējams iegādāties plašāku polises segumu par salīdzinoši nelielu samaksu);
 • Veicamā darba specifika (piemēram, administrācija, viegla fiziska darba veicēji vai darbinieki ar lielu fizisko slodzi);
 • Iepriekšējās sadarbības vēsture (iepriekšējo apdrošināšanas periodu izmaksu statistika);
 • Polises apmaksas principi (ar vai bez darbinieku līdzmaksājuma);
 • U.c.

Savukārt, privātpersonu veselības apdrošināšanas prēmiju nosaka:

 • Apdrošinātās personas vecums;
 • Apdrošināmās personas veselības stāvoklis;
 • Polises segums;
 • Atlīdzības lielums;
 • Iepriekšējās sadarbības vēsture.

Nodokļu atvieglojumi

Darbinieku veselības apdrošināšana darba devējiem nodrošina nodokļu atvieglojumus. Ja apdrošināšanas prēmija par darbinieka veselības apdrošināšanu nepārsniedz 10% no apdrošinātā darbinieka gada bruto algas (bet ne vairāk kā 750 eiro), šī summa netiks aplikta ar uzņēmuma ienākumu nodokli, iedzīvotāju ienākuma nodokli un sociālo nodokli. Tas nozīmē, ka darba devējs par summu, kas iztērēta darbinieku veselības polisēm, drīkst samazināt uzņēmuma peļņu, tādējādi gūstot finansiālu labumu. Veselības apdrošināšana ir izdevīgāks ieguldījums nekā, piemēram, prēmijas izmaksāšana vai algas pielikums par tādu pašu summu. 

Līdzīgi kā uzņēmumiem arī privātpersonām par veselības polises iegādi paredzēti nodokļu atvieglojumi. Maksājums par veselības apdrošināšanas polises iegādi ir attaisnotais izdevums, un par šo summu iespējams saņemt atpakaļ no valsts pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli. Lai saņemtu 20% no attaisnotajos izdevumos iekļautajām apdrošināšanas prēmiju iemaksām, personai valsts ieņēmumu dienestā ir jāiesniedz gada ienākuma deklarācija.

Svarīgi! Gan darbinieki, gan privātpersonas kā attaisnotos izdevumus var iesniegt arī veiktos maksājumus par medicīnas pakalpojumu daļu, kurus apdrošināšanas polise nesedz. 

Ko sedz veselības apdrošināšanas polise?

Veselības apdrošināšana atkarībā no apdrošināšanas sabiedrības var būt ar ļoti atšķirīgu segumu jeb ietverto veselības uzlabošanas pakalpojumu klāstu. Pamatprogrammā parasti ir iekļauti šādi medicīniskie pakalpojumi:

 • Ambulatorie un stacionārie pacientu līdzmaksājumi jeb pacienta iemaksas;
 • Maksas ģimenes ārsta un ārstu- speciālistu konsultācijas;
 • Dažādas ārstnieciskās procedūras un manipulācijas (injekcijas, infūzijas, blokādes, manipulācijas ginekoloģijā, uroloģijā, ķirurģijā, dermatoloģijā u.c.);
 • Profilaktiskās apskates;
 • Laboratoriskie izmeklējumi;
 • Plaša spektra diagnosticējošie izmeklējumi (datortomogrāfija, magnētiskā rezonanse, ultrasonogrāfija, rentgens, u.c.);
 • Obligātās veselības pārbaudes;
 • Medicīniskās izziņas (piemēram, autovadītāju medicīniskās izziņas iegūšana);
 • U.c.

Svarīgi! Apdrošināšanas programmām ir noteiktas maksimālās apdrošinājuma summas un limiti dažādiem pakalpojumiem, pēc kuru pārsniegšanas polises īpašniekam pārsniegtā daļa jāsedz pašam. Atkarībā no polises nosacījumiem, pakalpojumus sedz pilnībā vai daļēji.

Papildus apdrošināmie pakalpojumi

Lai nodrošinātu plašāku veselības apdrošināšanas polises segumu, tajā iespējams iekļaut arī dažādus papildus medicīniskos vai veselības uzlabošanas pakalpojumus, piemēram:

 • Ambulatoro rehabilitāciju (ārstnieciskā masāža, ūdens procedūras, manuālā terapija, ārstnieciskā vingrošana u.c.);
 • Fizikālās terapijas procedūras;
 • Vakcināciju;
 • Maksas stacionāros pakalpojumus (uzturēšanās maksa, stacionārā veiktās manipulācijas, operācijas izmaksas, uzturēšanās paaugstināta servisa palāta u.c.);
 • Zobārstniecību;
 • Medikamentu iegādi;
 • Optikas iegādi (briļļu vai kontaktlēcu iegādi, pamatojoties uz ārsta izrakstītu recepti); 
 • Sporta nodarbības (trenažieru zāle, baseins, teniss, aerobikas nodarbības u.c.).

Ko nesedz veselības apdrošināšana?

Veselības apdrošināšanas līgumā ir norādīti pakalpojumi, kurus apdrošinātājs neapmaksā. To klāsts būs atkarīgs no apdrošināšanas sabiedrības, taču visbiežāk netiek apmaksāti šādi medicīnas pakalpojumi:

 • Estētiskā kosmetoloģija un plastiskā ķirurģija;
 • Slimību, kas sākušās pirms polises darbības sākuma, ārstēšana (izņemot, ja apdrošināšanas līgumā nav atrunāts savādāk);
 • Iedzimtu slimību ārstēšana;
 • Alkohola, narkotisko vai psihotropo vielu lietošanas rezultātā izraisīto veselības problēmu ārstēšana;
 • Seksuāli transmisīvo slimību un hiv vīrusa izraisīto slimību ārstēšana;
 • Anonīmi veikta ārstēšana;
 • Netradicionālās medicīnas pakalpojumi;
 • Ārstēšana, kas ieplānota pirms polises iegādes;
 • Medikamenti, kuri nav iekļauti zāļu reģistrā;
 • Ģimenes plānošana un neauglības ārstēšana;
 • Profesionālajā sportā gūtas traumas;
 • U.c. 

Kur un kā izmantot veselības apdrošināšanas polisi?

 • Pirms apdrošināšanas polises izmantošanas rūpīgi jāizlasa apdrošināšanas polises nosacījumi
 • Lai izmantotu veselības apdrošināšanas polisē iekļautos pakalpojumus, jāiepazīstas ar ambulatoro un stacionāro ārstniecības iestāžu jeb līgumiestāžu sarakstu, kuros nebūs jānorēķinās ar saviem personīgajiem līdzekļiem vai ar tiem jānorēķinās tikai daļēji, kā to paredz līgums. 
 • Ierodoties ārstniecības iestādē, pirms pakalpojuma saņemšanas obligāti jāuzrāda apdrošināšanas karte un pase vai personas apliecība. Vairākas apdrošināšanas sabiedrības nodrošina digitālas kartes, kas pakalpojumu un atlīdzības saņemšanu padara vienkāršāku. 
 • Ja pakalpojumu saņemsi iestādē, ar kuru attiecīgajai apdrošināšanas sabiedrībai nav noslēgts līgums, par to būs jānorēķinās ar personīgajiem līdzekļiem, bet pēc tam jāiesniedz pakalpojumu saņemšanu apliecinoši dokumenti atlīdzības saņemšanai. Šādā gadījumā noteikti jāsaglabā maksājuma dokumenti, izrakstītie nosūtījumi vai receptes, un tie kopā ar aizpildītu atlīdzības pieteikumu iespējami ātri jāiesniedz apdrošinātājam. Pēc iesnieguma izskatīšanas apdrošinātājs atlīdzību ieskaitīs pieteikumā norādītajā norēķinu kontā. 

Svarīgi! Tā kā veselības apdrošināšana paredz noteiktus limitus saņemto pakalpojumu apmēram, iesakām to kombinēt ar valsts apmaksātajiem medicīnas pakalpojumiem. Šādā veidā polises nodrošinājums netiks iztērēts jau gada sākumā, nodrošinot atbalstu arī neparedzētu veselības problēmu gadījumā.

Veselības apdrošināšana

Piesakies un saņem piedāvājumu pāris darba dienu laikā