Pieaug telemedicīnas pakalpojumu lietotāju skaits

Ārsts attālināti var novērtēt pacienta veselības stāvokli, kā arī sniegt rekomendācijas, izrakstīt e-recepti, izsniegt nosūtījumu, atvērt un aizvērt darba nespējas lapu un nodrošināt citus ar veselības stāvokļa diagnostiku saistītus pakalpojumus


Digitalizācijas ietekmē telemedicīna ir kļuvusi par neatņemamu mūsdienu veselības aprūpes pakalpojumu – aktuālie dati liecina, ka 2024. gadā telemedicīnas pakalpojumu lietotāju skaits visā pasaulē pārsniegs 116 miljonus, kamēr 2019. gadā tie bija aptuveni 57 miljoni cilvēku. Turklāt tiek prognozēts, ka lietošanas ērtības un funkcionalitātes dēļ turpmākajos gados lietotāju skaits arvien turpinās pieaugt, sniedzot priekšrocības gan pacientiem, gan medicīnas speciālistiem.

 

Šodien viens no galvenajiem veselības aprūpes sistēmas mērķiem ir nodrošināt uz pacientu orientētu aprūpi, un telemedicīna piedāvā dzīvotspējīgu risinājumu, kas spēj nodrošināt augstvērtīgu pacientu pieredzi neatkarīgi no atrašanās vietas. Turklāt mākslīgā intelekta un mašīnmācīšanās tehnoloģiju attīstība un integrācija attālināto konsultāciju ietvaros jau pavisam tuvā nākotnē ļaus sniegt vēl precīzāku un savlaicīgāku pacientu datu analīzi un individualizētākus aprūpes ieteikumus.

 

Telemedicīnas pakalpojumu nepieciešamība tiek uzsvērta arī nozares un ministriju izstrādātajās Sabiedrības veselības pamatnostādnēs 2021.-2027. gadam. Tās paredz lielāku uzmanību pievērst digitālajiem risinājumiem, piemēram, lai uzlabotu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību iedzīvotājiem, īpaši attālos reģionos, kā arī attīstīt valsts apmaksātus attālinātos veselības aprūpes pakalpojumus. Tāpat paredzēts uzlabot veselības nozares digitālo risinājumu pārvaldību, izveidojot nozares IKT kompetences centru.

 

Personalizēta aprūpe un eksperta atbalsts vienā lietotnē

Lai atvieglotu un vienkāršotu medicīnas pakalpojumu pieejamību, arī apdrošināšanas sabiedrība "Compensa Vienna Insurance Group" izstrādājusi risinājumu neklātienes konsultāciju saņemšanai.

 

Seesam veselības apdrošināšanas klientiem attālinātās mediķu konsultācijas pieejamas, izmantojot MyEmerg lietotni. Tā ļauj sazināties ar veselības aprūpes speciālistu no jebkuras vietas pasaulē video vai čata formātā. Ārsts attālināti var novērtēt pacienta veselības stāvokli, kā arī sniegt rekomendācijas, izrakstīt e-recepti, izsniegt nosūtījumu, atvērt un aizvērt darba nespējas lapu un nodrošināt citus ar veselības stāvokļa diagnostiku saistītus pakalpojumus. Par tiem nav jāmaksā ar saviem līdzekļiem vai jāpiesaka atlīdzība – apmaksa tiek veikta ar Seesam veselības karti. Šādas konsultācijas ir labākais risinājums situācijā, kad nav nepieciešama padziļinātāka veselības stāvokļa izpēte vai ir svarīgi atkārtoti konsultēties ar ārstu pēc izmeklēšanas.

 

"Pandēmijas laikā iespēja attālināti saņemt mediķu konsultācijas kļuva par būtisku veidu, kā saglabāt pacientu piekļuvi augstas kvalitātes veselības aprūpei. Šodien telemedicīna ir neatņemams ikdienas pakalpojums, kura izmantošanas iespējas arvien paplašinās un tiek nemitīgi pielāgotas pacientu dinamiskajam dzīvesveidam, aizstājot garo gaidīšanu rindās un laiku, kas pavadīts ceļā uz ārstniecības iestādi. Lietošanas ērtums, pieejamība un drošība ir priekšrocības, kas veicina arvien lielāku pakalpojumu pieprasījumu un nepārtrauktu inovāciju ieviešanu telemedicīnas jomā, un jau šobrīd šī tendence būtiski maina ierasto pacientu aprūpes modeli," norāda veselības atlīdzību nodaļas vadītāja Anna Ozola.

 

Plašāk par attālinātajām ārsta konsultācijām iespējams uzzināt, zvanot pa tālruni 8888 vai rakstot e-pastu uz .

 

 

Raksts tapis sadarbībā ar apdrošināšanas kompāniju COMPENSA

 

Avots

RED insurance brokers

RED – ne tikai spilgts, bet arī profesionāls un Tev draudzīgs tonis