Dronu apdrošināšana būtu jāapsver visiem to īpašniekiem

Lai nodrošinātu cietušo personu zaudējumu kompensāciju, Latvijā ir ievesta civiltiesiskās atbildības obligātā apdrošināšana bezpilota gaisa kuģu lidojumiem


Palielinoties bezpilota gaisa kuģu jeb dronu izmantošanai Latvijā, apdrošināšanas kompānija "Compensa Vienna Insurance Group ADB" ("Compensa") uzsver, ka arī droni, kuriem civiltiesiskās atbildības apdrošināšana nav obligāta var radīt neparedzētus zaudējumus trešajām personām, par kuriem atbildība ir jāuzņemas dronu īpašniekiem. Statistika liecina, ka biežākos starpgadījumus dronu lietošanas laikā izraisa pilotu radītas cilvēciskas kļūdas vai kādas dronu vadības sistēmas darbības traucējumi, šādos gadījumos dronam, piemēram, izsitot ēkas logu, savainojot cilvēku vai dzīvnieku, vai sabojājot citu dronu.

 

 Lai gan šobrīd nav pieejami objektīvi statistikas dati par precīzu dronu skaitu Latvijā, pieaugot  to popularitātei privātpersonu un juridisko personu vidū, piemēram, foto un video vajadzībām vai hobiju attīstīšanai, dažādu objektu uzraudzībai, mežsaimniecībā, informācijas vākšanai, meklēšanas un glābšanas operācijām, apsardzei un daudziem citiem uzdevumiem, pieaug arī dronu radītie riski trešajām personām.

 

 Lai nodrošinātu cietušo personu zaudējumu kompensāciju, Latvijā ir ievesta civiltiesiskās atbildības obligātā apdrošināšana bezpilota gaisa kuģu lidojumiem. Minimālie atbildības limiti ir atrunāti Ministru kabineta noteikumos Nr.447 “Noteikumi par civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu bezpilota gaisa kuģu lidojumiem”, paredzot, ka, lai veiktu bezpilota gaisa kuģu lidojumus Latvijas Republikas gaisa telpā, bezpilota gaisa kuģu sistēmu ekspluatants vai bezpilota gaisa kuģa īpašnieks apdrošina savu vispārējo civiltiesisko atbildību pret zaudējumiem, kurus bezpilota gaisa kuģis varētu radīt trešās personas veselībai, dzīvībai vai mantai, kā arī videi.

 

 Tomēr, neskatoties uz to, ka šobrīd Latvijā apdrošināšana nav nepieciešama droniem, kas ir vieglāki par 250 gramiem un lido ar ātrumu, kas mazāks par 19 m/s, bezpilota lidaparātu īpašnieku atbildība nesamazinās, un potenciālie zaudējumi citu personu mantai, veselībai vai arī videi ir tik pat nozīmīgi. Tieši tāpēc “Compensa” eksperti uzsver, ka bezpilota lidaparātu apdrošināšana ir jāapsver visiem to īpašniekiem, neatkarīgi no drona svara kategorijas.

 

 Turpina “Compensa” Civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas produktu vadītāja Viktorija Antropova: “Neskatoties uz to, ka Latvijā apdrošināšana nav nepieciešama droniem, kas ir vieglāki par 250 gramiem un lido ar ātrumu, kas mazāks par 19 m/s, mēs iesakām apdrošināt savu atbildību arī mazāko dronu īpašniekiem un lietotājiem, lai aizsargātu sevi no neparedzētiem finansiāliem zaudējumiem, kas var būt nodarīti citu personu mantai, veselībai vai arī apkārtējai videi. Savukārt  droniem, kuriem saskaņā ar MK Noteikumu Nr.447 prasībām minimālais atbildības limits tiek noteikts 50 000 EUR,  iesakām apdrošināšanas polisi noslēgt uz lielāku atbildības limitu, jo nodarīto zaudējumu apmērs atsevišķos gadījumos var pārsniegt MK Noteikumu Nr.447 atrunāto minimālo noteikto limitu.”

 

 Viņa atklāj, ka šobrīd ir dažādi riski, kas pastāv, saistībā ar dronu vadīšanu un to radītiem iespējamiem bojājumiem. “Saskaņā ar statistiku visizplatītākās pretenzijas saistībā ar dronu ekspluatāciju ir pilota kļūda, datu saites zudums, dronu GPS signāla zaudēšana, pēkšņs un neparedzēts citu personu īpašuma bojājums, drona aizlidošana, tostarp lidojums ārpus redzes līnijas, kompasa traucējumi un norādītā atgriešanās mājās punkta neiestatīšana (vai atjaunināšana), mehāniska kļūda,” norāda V.Antropova.

 

 “Jāņem vērā, ka droni ir ierīces ar sarežģītu motoru un jūtīgu elektroniku, kas ir jāpārbauda pirms katras pacelšanās reizes. Tas ietver regulāru jebkuras programmatūras atjaunināšanu un laika apstākļu izsvēršanu.  Ir svarīgi atcerēties, ka pat mazi droni var radīt lielus finansiālus riskus, tāpēc jau šobrīd ir dronu īpašniekiem ir iespēja, ņemot vērā ierīces svaru, izvēlēties atbilstošāko civiltiesisko apdrošināšanas polisi. Vienlaikus neizslēdzam, ka, turpinot pieaugt dronu popularitātei un izmantošanai, nākotnē būtu jāapsver iespēja papildināt jau spēkā esošos likumus, paplašinot bezpilota lidaparātu kategorijas, kurām apdrošināšanas prasības ir obligātas,” piebilst V.Antropova.

 

Raksts tapis sadarbībā ar apdrošināšanas kompāniju COMPENSA

Avots

RED insurance brokers

RED – ne tikai spilgts, bet arī profesionāls un Tev draudzīgs tonis