Privātpersonām

Nelaimes gadījumu apdrošināšana bērniem

Saņemt piedāvājumu
Apdrošināšana aktīviem un zinātkāriem bērniem, kas sniegs atbalstu pēkšņu un iepriekš neparedzamu traumu gadījumos.

Kas ir nelaimes gadījumu apdrošināšana bērniem?

Nelaimes gadījumu apdrošināšana bērniem nodrošina finansiālu atbalstu situācijās, ja bērns guvis kādu pēkšņu, iepriekš neparedzamu traumu, piemēram, ieguvis apsaldējumus vai apdegumus, saindējies ar indīgiem augiem, saņēmis elektriskās strāvas triecienu u.tml. Tā kā bērnu traumatisms ir ļoti izplatīts, apdrošināšana vecākiem sniegs kaut daļēju sirdsmieru, kas saistīts ar ārstniecības izdevumiem.

Ko sedz bērnu nelaimes gadījumu apdrošināšanas polise?

Galvenie nelaimes gadījumu apdrošināšanas riski, kas tiek iekļauti apdrošināšanas polisē, parasti ir:

 • apdegumi;
 • apsaldējumi;
 • kaulu lūzumi un traumas;
 • sakropļojums;
 • invaliditāte;
 • nāves gadījums. 

Kā papildu riski var tikt iekļauti:

 • ārstēšanās izdevumi; 
 • slimnīcas dienas nauda; 
 • dzīvnieku, kukaiņu kodumi; 
 • sociālā aprūpe un psiholoģiskā palīdzība pēc traumas gūšanas;
 • civiltiesiskās atbildības apdrošināšana u.c.

Svarīgi! Ja apdrošinātais bērns regulāri nodarbojas ar sportu vai citiem hobijiem, kas saistīti ar paaugstinātu aktivitāti, tad par tiem ir jāinformē apdrošinātājs pirms polises noslēgšanas. 

Ko polise nesedz?

Visbiežāk apdrošināšana nesedz zaudējumus par traumu vai saslimšanu, piemēram:

 • ja tā gūta, labprātīgi sevi pakļaujot ārkārtējām briesmām;
 • ja traumas radušās ļauna nolūka vai prettiesiskas rīcības rezultātā;
 • ja traumu vai infekciju, kas nav vizuāli redzama, nav apstiprinājis atbilstošas specialitātes ārsts;
 • par asinsrites traucējumiem, asins izplūdumiem smadzenēs, iekšēju asiņošanu, ja vien tie nav radušies nelaimes gadījuma rezultātā;
 • par hroniskām un/vai iedzimtām slimībām;
 • ja trauma grūta profesionālā vai amatieru sporta sacensībās vai treniņos, ja vien tas nav iekļauts apdrošināšanas segumā.

Svarīgi! Slēdzot apdrošināšanas līgumu, rūpīgi iepazīsties ar izņēmuma gadījumiem, jo katrai apdrošināšanas sabiedrībai tie var atšķirties. Ja bērns nodarbojas ar kādu sporta veidu, apdrošināšanas segumā ieteicams iekļaut arī traumas, kas gūtas sportojot un apdrošināšanu pielāgot bērna dzīvesveidam un potenciālajiem riskiem. Par riskantākiem uzskata, piemēram, cīņas sporta veidus, alpīnismu, slaloma slēpošanu u.c.

Kā rīkoties, ja iestājies apdrošināšanas gadījums?

Iestājoties apdrošināšanas gadījumam, iespējami ātri par to jāinformē apdrošinātājs un jāaizpilda pieteikums par atlīdzības saņemšanu. Pēc pieprasījuma jāiesniedz papildu dokumenti, lai apdrošinātājs varētu izvērtēt notikušo un lemt par atlīdzības apmēru.

Nelaimes gadījumu apdrošināšana bērniem

Piesakies tūlīt un saņem piedāvājumu pāris stundu laikā