Uzņēmumiem

Komandējumu apdrošināšana

Saņemt piedāvājumu
Dodies komandējumā bez raizēm! Apdrošini savu darbinieku ceļojumus, lai bizness sasniedz jaunas virsotnes!

Kas ir ceļojumu apdrošināšana uzņēmumiem?

Ceļojumu apdrošināšana uzņēmumiem pasargās no finansiāliem zaudējumiem, ja komandējuma laikā ārvalstīs aizkavēsies lidojums vai bagāža, darbinieks akūti saslims, iekļūs nelaimes gadījumā, nozaudēs bagāžu vai būs nepieciešams mainīt ceļojuma plānus.

Ceļojumu apdrošināšana uzņēmumiem ir elastīga, un to var pielāgot katra uzņēmuma vajadzībām, iekļaujot dažādus papildu riskus un nestandarta nosacījumus. Ja uzņēmums ir liels, dažādām darbinieku grupām iespējams izvēlēties atšķirīgu apdrošināšanas segumu, kas pielāgots veicamiem amata pienākumiem un to riska pakāpei. Iespējams apdrošināt arī darbiniekus, kas ir citu valstu pilsoņi. 

Kāds ir ceļojumu apdrošināšanas polises termiņš?

Ceļojuma apdrošināšana uzņēmumiem var būt dažāda garuma:

 • īslaicīgā apdrošināšana atsevišķam braucienam, kas nepārsniedz 45 dienas;
 • gada īslaicīgā apdrošināšana, darbiniekiem, kuri bieži dodas īslaicīgos komandējumos, kas nav garāki par 45 dienām;
 • ilgtermiņa apdrošināšana, ja komandējums ir garāks par 45 dienām, bet nepārsniedz 365 dienas;
 • gada atvērtā apdrošināšana jeb apdrošināšanas līgums par noteiktu komandējuma dienu apdrošināšanu saskaņā ar uzņēmuma darba braucienu plānu. Līgumā nav norādītas konkrētas apdrošinātās personas un konkrēti datumi. Parasti pirms katra plānotā komandējuma uzņēmumam jāinformē apdrošināšanas sabiedrība, bet atsevišķos gadījumos var būt paredzēta iespēja apkopoto informāciju par visiem komandējumiem iesniegt gada beigās. 

Ko ietver ceļojumu apdrošināšana?

Ceļojumu apdrošināšanas standarta segumā parasti tiek iekļauti šādi riski:

 • medicīniskā palīdzība, sedzot izdevumus, piemēram, par neatliekamo medicīnisko palīdzību, ārstēšanos stacionārā, neatliekamām operācijām vai manipulācijām, medikamentu iegādi, transportēšanu uz mītnes zemi, tuvinieka ierašanos pie sasirgušā, par jaunu biļešu iegādi vai maiņu, ja slimības dēļ nav iespējams atgriezties plānotajā laikā;
 • zobārstniecība, akūtos gadījumos;
 • nelaimes gadījums, ja tā rezultātā iestājusies apdrošinātās personas nāve vai invaliditāte;
 • medicīniskais transports un repatriācija saslimšanas vai nāves gadījumā.

Ja ceļojuma laikā noticis negadījums un nepieciešama speciālista konsultācija par tālāko rīcību, apdrošināšanas sabiedrības parasti nodrošina 24/7 klientu atbalstu. 

Ko vēl var papildus iekļaut ceļojumu apdrošināšanas polisē?

Papildus ceļojumu apdrošināšanas standarta segumam, var iekļaut arī dažādus papildriskus atbilstoši klienta vajadzībām, piemēram:

 • apdrošinātā aizstāšana ar citu kolēģi, ja apdrošinātais darbinieks dažādu iemeslu dēļ nevar turpināt komandējumu;
 • ceļojuma izmaiņas, ja dažādu iemeslu dēļ komandējums jāatceļ vai jāpārtrauc un jāiegādājas jaunas vai jāmaina transporta biļetes, kā arī izdevumus par naktsmītņu rezervāciju;
 • nokavēts tranzīts, ja ceļojums sastāv no vairākiem savienojošiem tranzīta braucieniem un lidojums aizkavējas vai tiek īslaicīgi atcelts, kā dēļ apdrošinātais nokavē savu nākamo braucienu;
 • bagāžas apdrošināšana, ja tā aizkavējusies, bojāta vai nozaudēta pārvadātāja vainas dēļ, sedzot izdevumus par pirmās nepieciešamības preču un apģērba iegādi;
 • dokumentu apdrošināšana, ja nozagti vai nozaudēti ceļošanas dokumenti – pase vai personas apliecība – ceļojumu apdrošināšana sedz jaunu dokumentu izgatavošana ārvalstīs;
 • personisko mantu zādzība, ja nozagts mobilais telefons, klēpjdators, fotoaparāts u.tml.;
 • civiltiesiskā un juridiskā atbildība, ja nodarīts kaitējums trešās personas mantai, veselībai vai dzīvībai, vai nejauši nav ievērotas attiecīgās valsts uzvedības normas, tādējādi nodarot zaudējumus trešajai personai;
 • tulkošanas izdevumi par tulka pakalpojumiem, kas saistīti ar dokumentu apdrošināšanu vai juridiskās atbildības apdrošināšanu;
 • drēbju ķīmiskā tīrīšana vai aizstāšana, ja negadījuma rezultātā tās sabojātas vai kļuvušas netīras;
 • vienreizēja kompensācija nāves vai invaliditātes gadījumā;
 • u.c.

Kāda ir apdrošināšanas polises darbības teritorija?

Ceļojumu apdrošināšana jāizvēlas atbilstoši teritoriālajam iedalījumam, kas visprecīzāk ietver komandējuma laikā apmeklētās valstis.

 • Baltijas valstis un Ziemeļvalstis (Igaunija, Lietuva, Dānija, Islande, Norvēģija, Somija un Zviedrija, kā arī šīm valstīm piederošās salas).
 • Eiropa (valstis, kas ģeogrāfiski atrodas Eiropas teritorijā un tām piederošās salas, tajā skaitā arī Krievijas Eiropas daļa, Kipra, Maķedonija).
 • Eiropa+ (valstis, kas ģeogrāfiski atrodas Eiropas teritorijā un tām piederošās salas, kā arī Apvienotie Arābu Emirāti, Armēnija, Azerbaidžāna, Ēģipte, Gruzija, Izraela, Kazahstāna, Kirgizstāna, Kosova, Maroka, Tunisija, Turcija, Tadžikistāna, Turkmenistāna, Uzbekistāna).
 • Pasaule, izņemot ASV un Kanādu.
 • Visa pasaule.

Ko nesedz ceļojumu apdrošināšanas polise?

Ir vairāki gadījumi, kad apdrošināšanas sabiedrība var ievērojami samazināt vai atteikt kompensācijas izmaksu, tāpēc rūpīgi jāiepazīstas ar līguma nosacījumiem. Biežākie atteikuma iemesli ir:

 • Ja nav izvēlēts pareizais apdrošināšanas segums, piemēram, nepieciešamas ceļojuma izmaiņas, bet šis risks nav iekļauts apdrošināšanas polisē;
 • Ja apdrošinātā persona apzināti nav ievērojusi noteiktos drošības pasākumus.
 • Ja apdrošinātais negadījuma brīdī bijis alkohola, narkotisko vai psihotropo vielu reibumā.
 • Ja apdrošinātā persona nav ievērojusi konkrētajā valstī spēkā esošos normatīvos aktus.
 • Ja apdrošinātais nekavējoties nav vērsies pēc medicīniskā palīdzības, tiklīdz tas bija nepieciešams, vai nav ievērojis ārsta rekomendācijas un norādījumus.
 • Ja par personisko mantu vai dokumentu zādzību apdrošināšanas polisē norādītajā laikā nav paziņots policijai.

Svarīgi! Slēdzot apdrošināšanas līgumu, rūpīgi iepazīsties ar noteikumiem un izņēmuma gadījumiem, jo katrai apdrošināšanas sabiedrībai tie var atšķirties! Būtiski apdrošināšanas segumu pielāgot sava uzņēmuma darbības specifikai.

Kā rīkoties, iestājoties apdrošināšanas gadījumam?

Iestājoties apdrošināšanas riskam:

 • nekavējoties jāzvana atbildīgajam dienestam, piemēram, zādzības, laupīšanas vai to mēģinājuma gadījumā – policijai, veselības problēmu gadījumā – medicīnas iestādei u.tml.;
 • jāveic pasākumi, lai nerastos papildu zaudējumi, piemēram, jāatceļ naktsmītnes rezervācijas, ja paredzēts bezmaksas atcelšanas periods;
 • Nekavējoties vai 3 dienu laikā no brīža, kad tas kļuvis iespējams, par apdrošināšanas riska iestāšanos jāpaziņo apdrošināšanas sabiedrībai un jāseko tālākiem norādījumiem;
 • jāiesniedz apdrošināšanas atlīdzības pieteikums un citi apdrošināšanas sabiedrības pieprasīti dokumenti, kas ļauj konstatēt apdrošinātā riska iestāšanos un zaudējumu apmēru.

Noderīgi zināt!

Pirms ceļojuma darbiniekiem ļoti ieteicams noformēt Eiropas veselības apdrošināšanas karti (EVAK), kas atvieglos un paātrinās atlīdzības saņemšanu. EVAK karte nodrošinās neatliekamās medicīniskās palīdzības saņemšanu tādā pašā apjomā, kā attiecīgās Eiropas valsts pilsoņiem. 

EVAK karte un ceļojumu apdrošināšana papildinās viena otru: EVAK, nodrošinot valsts garantēto aprūpi, bet ceļojumu apdrošināšana – medicīnisko palīdzību ārpus valsts garantētajiem pakalpojumiem. Ja nav noformēta EVAK karte, apdrošināšanas sabiedrība var atteikt izdevumu atlīdzināšanu par valsts apmaksātajiem pakalpojumiem.

EVAK karti bez maksas var saņemt Nacionālajā veselības dienestā (NVD).

Komandējumu apdrošināšana

Piesakies tūlīt un saņem piedāvājumu pāris stundu laikā