Privātpersonām

Ceļojumu apdrošināšana

Saņemt piedāvājumu
Ceļojumu apdrošināšana – pirmās nepieciešamības prece Tavā ceļasomā!

Kas ir ceļojumu apdrošināšana?

Ceļojumu apdrošināšana ir viena no pirmās nepieciešamības precēm, ko ievietot savā ceļojuma somā, lai brauciens izdotos brīnišķīgs un pēkšņi negadījumi, slimība, nozaudēta bagāža vai dokumenti nesabojātu ceļojuma garšu. Dodoties uz ārzemēm, neparedzētu situāciju var būt daudz vairāk, nekā uzturoties savā valstī. Tas rada daudz vairāk stresa un piepūles, lai problēmsituāciju atrisinātu, jo katrā valstī ir atšķirīgi likumi un noteikumi, kā arī cenas par dažādiem pakalpojumiem var būt ievērojami augstākas, nekā Latvijā.

Ja dodies atpūtas braucienā, darba komandējumā vai mācībās uz ārzemēm un ceļojumu apdrošināšana ir pielāgota ceļojuma mērķim, tā pasargās jebkurā pasaules valstī, nodrošinot atbalstu kritiskās situācijās. Ja plānots brauciens tepat uz kaimiņvalstīm – Lietuvu vai Igauniju, arī tad ceļojumu apdrošināšana būtiski atvieglos dzīvi, iestājoties kādam no apdrošināšanas riskiem. 

Cik maksā ceļojumu apdošināšanas polise?

Ceļojumu apdrošināšana tiek pielāgota katra klienta ceļa mērķim, un tās cena būs atkarīga no:

 • valsts vai valstīm, kuras apmeklēsi;
 • vai ceļojuma laikā atpūtīsies vai nodarbosies ar kādu aktīvo sporta veidu;
 • apdrošināšanas termiņa;
 • iekļautajiem apdrošināšanas riskiem.

Ceļojumu apdrošināšana izmaksās dārgāk, ja apmeklēsi nedrošākas valstis, būsi ieplānojis aktīvāku atpūtu, piemēram, kalnos kāpšanu vai daivingu, un vēlēsies iekļaut vairāk apdrošināšanas risku, piemēram, aviobiļešu maiņu, kompensāciju aizkavēta lidojuma gadījumā u.tml. Dodoties ceļojumos uz tālākiem galamērķiem, ir ieteicams apdrošināšanas polisē iekļaut plašāku risku segumu.

Ja ceļojums būs garāks, ceļojumu apdrošināšana būs lētāka, rēķinot uz vienu ceļojuma dienu. 

Kāds ir ceļojumu apdošināšanas polises termiņš?

Īstermiņa ceļojumu apdrošināšana parasti nepārsniedz 45 kalendārās dienas. 

Ilgtermiņa ceļojumu apdrošināšana ir ilgāka par 45 dienām, bet nepārsniedz 365 kalendārās dienas, piemēram, apdrošinot mācību braucienu.

Ja ceļojumos dodies vairākas reizes gadā un katrs no tiem nepārsniedz 45 kalendārās dienas, tad ceļojumu apdrošināšana vairākkārtējiem ceļojumiem nodrošinās atbalstu visa gada garumā, un katram braucienam tā nebūs jānoformē atsevišķi.

Ko sedz ceļojumu apdrošināšanas polise?

Ja ceļojuma laikā nav plānotas aktivitātes ar paaugstinātu risku, tad būs piemērota standarta ceļojumu apdrošināšana. Tā ietver arī zemas intensitātes sporta aktivitātes, piemēram, makšķerēšanu, snorkelēšanu, golfu u.tml.

Galvenie ceļojumu apdrošināšanas riski, kas ir iekļauti pamata apdrošināšanas polisē, parasti ir:

 • medicīniskā palīdzība, sedzot izdevumus, piemēram, par neatliekamo medicīnisko palīdzību, ārstēšanos stacionārā, neatliekamām operācijām vai manipulācijām, medikamentu iegādi, transportēšanu uz mītnes zemi, tuvinieka ierašanos pie sasirgušā, par jaunu biļešu iegādi vai maiņu, ja slimības dēļ nav iespējams atgriezties plānotajā laikā;
 • zobārstniecība, akūtos gadījumos;
 • nelaimes gadījums, ja tā rezultātā iestājusies apdrošinātās personas nāve vai invaliditāte;
 • medicīniskais transports un repatriācija saslimšanas vai nāves gadījumā.

Ja ceļojuma laikā noticis negadījums un nepieciešama speciālista konsultācija par tālāko rīcību, apdrošināšanas sabiedrības parasti nodrošina 24/7 klientu atbalstu. 

Svarīgi! Ja ceļojuma laikā plānotas aktivitātes ar paaugstinātu risku vai ekstrēmas aktivitātes, šie riski ir jānorāda polisē. Par aktivitātēm ar paaugstinātu risku, uzskata, piemēram, raftingu, sērfošanu, niršanu, kalnu slēpošana, klinšu kāpšanu u.tml. Par ekstrēmām aktivitātēm - dalību sporta sacensībās vai sportiskas aktivitātes, kas saistītas, piemēram, ar kalnu riteņbraukšanu, gumijlēkšanu, kalnu slēpošanu ārpus oficiālām trasēm, alpīnismu, kaitbordingu, auto vai moto sportu, cīņu sportu u.tml.

Ko vēl papildus var iekļaut ceļojumu apdrošināšanas polisē?

Ceļojumu apdrošināšana var ietvert arī dažādus papildriskus atbilstoši klienta vajadzībām, piemēram:

 • ceļojuma izmaiņas, ja neplānotu iemeslu dēļ ceļojums jāatceļ vai jāpārtrauc un jāiegādājas jaunas vai jāmaina transporta biļetes, kā arī izdevumus par naktsmītņu rezervāciju;
 • nokavēts tranzīts, ja ceļojums sastāv no vairākiem savienojošiem tranzīta braucieniem un lidojums aizkavējas vai tiek īslaicīgi atcelts, kā dēļ apdrošinātais nokavē savu nākamo braucienu;
 • bagāžas apdrošināšana, ja tā aizkavējusies, bojāta vai nozaudēta pārvadātāja vainas dēļ, sedzot izdevumus par pirmās nepieciešamības preču un apģērba iegādi;
 • dokumentu apdrošināšana, ja nozagti vai nozaudēti ceļošanas dokumenti – pase vai personas apliecība – ceļojumu apdrošināšana sedz jaunu dokumentu izgatavošana ārvalstīs;
 • personisko mantu zādzība, ja nozagts mobilais telefons, klēpjdators, fotoaparāts u.tml.;
 • civiltiesiskā un juridiskā atbildība, ja nodarīts kaitējums trešās personas mantai, veselībai vai dzīvībai, vai nejauši nav ievērotas attiecīgās valsts uzvedības normas, tādējādi nodarot zaudējumus trešajai personai;
 • auto nomu ceļojuma laikā, ja auto nomas uzņēmums pēc auto sabojāšanās ieturēs pašrisku, tas tiks atlīdzināts;
 • mājokļa iedzīves apdrošināšanu ceļojuma laikā;
 • u.c.

Svarīgi! Pārliecinies vai esi izvēlējies pareizo apdrošināšanas segumu, un Tavs sportiskās aktivitātes veids ir iekļauts apdrošināšanas polisē!

Kāda ir apdrošināšanas darbības teritorija?

Ceļojumu apdrošināšana jāizvēlas atbilstoši teritoriālajam iedalījumam, kas visprecīzāk ietver ceļojuma laikā apmeklētās valstis.

 • Baltijas valstis un Ziemeļvalstis (Igaunija, Lietuva, Dānija, Islande, Norvēģija, Somija un Zviedrija, kā arī šīm valstīm piederošās salas).
 • Eiropa (valstis, kas ģeogrāfiski atrodas Eiropas teritorijā un tām piederošās salas, tajā skaitā arī Krievijas Eiropas daļa, Kipra, Maķedonija).
 • Eiropa+ (valstis, kas ģeogrāfiski atrodas Eiropas teritorijā un tām piederošās salas, kā arī Apvienotie Arābu Emirāti, Armēnija, Azerbaidžāna, Ēģipte, Gruzija, Izraela, Kazahstāna, Kirgizstāna, Kosova, Maroka, Tunisija, Turcija, Tadžikistāna, Turkmenistāna, Uzbekistāna).
 • Pasaule, izņemot ASV un Kanādu.
 • Visa pasaule.

Ko nesedz apdrošināšanas polise?

Ir vairāki gadījumi, kad apdrošināšanas sabiedrība var ievērojami samazināt vai atteikt kompensācijas izmaksu, tāpēc rūpīgi jāiepazīstas ar līguma nosacījumiem. Biežākie atteikuma iemesli ir:

 • Ja nav izvēlēts pareizais apdrošināšanas segums un risks nav iekļauts apdrošināšanas līgumā, piemēram, apdrošinātais nodarbojies ar ziemas sporta veidu vai profesionālo sportu, taču tas nav atrunāts apdrošināšanas polisē.
 • Ja apdrošinātā persona apzināti nav ievērojusi noteiktos drošības pasākumus un lietojusi drošības aprīkojumu.
 • Ja apdrošinātais negadījuma brīdī bijis alkohola, narkotisko vai psihotropo vielu reibumā.
 • Ja apdrošinātā persona nav ievērojusi konkrētajā valstī spēkā esošos normatīvos aktus, piemēram, vadījusi transportlīdzekli bez obligātās apdrošināšanas vai atbilstošas transportlīdzekļa vadīšanas atļaujas.
 • Ja apdrošinātais nekavējoties nav vērsies pēc medicīniskās palīdzības, tiklīdz tas bija nepieciešams, vai nav ievērojis ārsta rekomendācijas un norādījumus.
 • Ja apdrošināšanas polise nav iegādāta savlaicīgi, atbilstoši konkrētās apdrošināšanas sabiedrības noteikumiem.
 • Ja par personisko mantu vai dokumentu zādzību apdrošināšanas polisē norādītajā laikā nav paziņots policijai.

Svarīgi! Slēdzot apdrošināšanas līgumu, rūpīgi iepazīsties ar noteikumiem un izņēmuma gadījumiem, jo katrai apdrošināšanas sabiedrībai tie var atšķirties!

Kā rīkoties, iestājoties apdrošināšanas gadījumam?

Iestājoties apdrošināšanas riskam:

 • nekavējoties jāzvana atbildīgajam dienestam, piemēram, zādzības, laupīšanas vai to mēģinājuma gadījumā - policijai, veselības problēmu gadījumā – medicīnas iestādei u.tml.;
 • jāveic pasākumi, lai nerastos papildu zaudējumi, piemēram, jāatceļ naktsmītnes rezervācijas, ja paredzēts bezmaksas atcelšanas periods;
 • Nekavējoties vai 3 dienu laikā no brīža, kad tas kļuvis iespējams, par apdrošināšanas riska iestāšanos jāpaziņo apdrošināšanas sabiedrībai un jāseko tālākiem norādījumiem;
 • jāiesniedz apdrošināšanas atlīdzības pieteikums un citi apdrošināšanas sabiedrības pieprasīti dokumenti, kas ļauj konstatēt apdrošinātā riska iestāšanos un zaudējumu apmēru.

Svarīgi! Ceļojuma laikā saglabāt visus čekus, rēķinus, ceļojuma dokumentus, jo apdrošināšanas sabiedrība tos var pieprasīt, lai pārliecinātos par izdevumu apmēru, ja iestājies apdrošināšanas risks. Ja noticis nelaimes gadījums, notikuma vietu un apstākļus vēlams dokumentēt fotogrāfijās. 

Noderīgi zināt!

Pirms ceļojuma ļoti ieteicams noformēt Eiropas veselības apdrošināšanas karti (EVAK), kas atvieglos un paātrinās atlīdzības saņemšanu. EVAK karte nodrošinās neatliekamās medicīniskās palīdzības saņemšanu tādā pašā apjomā, kā attiecīgās Eiropas valsts pilsoņiem. 

EVAK karte un ceļojumu apdrošināšana papildinās viena otru: EVAK, nodrošinot valsts garantēto aprūpi, bet ceļojumu apdrošināšana – medicīnisko palīdzību ārpus valsts garantētajiem pakalpojumiem. Ja nav noformēta EVAK karte, apdrošināšanas sabiedrība var atteikt izdevumu atlīdzināšanu par valsts apmaksātajiem pakalpojumiem.

EVAK karti bez maksas var saņemt Nacionālajā veselības dienestā (NVD).

Ceļojumu apdrošināšana

Piesakies tūlīt un saņem piedāvājumu pāris stundu laikā